Fondsen

Naast de uitvoering van de prestatieafspraken met de gemeente Hoorn verwerft Stichting Netwerk actief geld van fondsen en organisaties voor allerlei projecten, die een toegevoegde waarde hebben voor de gemeenschap.
Netwerk heeft bijdragen ontvangen van onder andere:

Oranje Fonds

Prins Bernard Cultuurfonds

Leefbaarheidsfonds gemeente Hoorn

Woningcorporatie Intermaris

VSBfonds

Rabobank Hoorn-Midden Westfriesland

Rabobank Amsterdam

Nederlands Fonds voor Podiumkunsten (NFPK)