Fondsen

Naast de uitvoering van de prestatieafspraken met de gemeente Hoorn verwerft Stichting Netwerk actief geld van fondsen en organisaties voor allerlei projecten, die een toegevoegde waarde hebben voor de gemeenschap.
In 2013 heeft Netwerk bijdragen ontvangen van:

Oranje Fonds

Prins Bernard Cultuurfonds

Jantje Beton

Leefbaarheidsfonds gemeente Hoorn

Woningcorporatie Intermaris

VSBfonds

Rabobank Hoorn-Midden Westfriesland

Rabobank Amsterdam

Nederlands Fonds voor Podiumkunsten (NFPK)

Steunpunt Kindervakanties