Fondsen

Naast de uitvoering van de prestatieafspraken met de gemeente Hoorn verwerft Stichting Netwerk actief geld van fondsen en organisaties voor allerlei projecten, die een toegevoegde waarde hebben voor de gemeenschap.
In 2012 heeft Netwerk bijdragen ontvangen van:

Oranje Fonds

Stichting Kinderpostzegels Nederland

Prins Bernhard Cultuurfonds (afd. Hoorn)

Jantje Beton

Nederlands Fonds voor Podiumkunsten (NFPK)

Steunpunt Kindervakanties

Rabobank Hoorn-Midden Westfriesland

Woningcorporatie Intermaris

Horizon College

Rode Kruis