ANBI

Stichting Netwerk is door de Belastingdienst als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) aangemerkt. U mag daarom uw giften, periodieke schenkingen en eenmalige schenkingen aan Stichting Netwerk als aftrekposten bij uw inkomstenbelasting aangeven.

Stichting Netwerk hoeft zelf overigens geen belasting te betalen over giften, schenkingen en erfenissen; alles wat u ons schenkt komt dus ook daadwerkelijk bij onze stichting terecht. Op de website van de Belastingdienst kunt u meer informatie vinden over geven aan goede doelen en de fiscale voordelen voor u.

 anbilogogroot