Initiatief 'Specifiek'

'Specifiek' is een verzameling van activiteiten die worden uitgevoerd voor mensen met een beperking.

Met dit initiatief wil Netwerk de participatie van mensen met een beperking in de wijken verhogen, informele zorg stimuleren en de eigen kracht van mensen met een beperking ondersteunen.

Mensen met een beperking hebben over het algemeen weinig sociale contacten in hun eigen woonomgeving. Om dit maatschappelijk probleem aan te pakken zijn er diverse activiteiten ontwikkeld met als doel om duurzame verbintenissen tussen mensen met en mensen zonder een beperking in de wijk tot stand te brengen. 'Specifiek' creëert dan ook een laagdrempelige en veilige omgeving in de wijkcentra voor mensen met een beperking.

Onderdeel van regulier aanbod
Het specifieke aanbod wordt voortdurend uitgebreid en het aantal deelnemers neemt toe. Het aantal deelnemers aan de activiteiten ligt nu ongeveer tussen de 855 en 875 en het aantal vrijwilligers dat de activiteiten begeleid is 133. Het unieke aan het initiatief is dat het onderdeel uitmaakt van het reguliere aanbod van Stichting Netwerk, waardoor veel contacten tussen mensen met en zonder beperking ontstaan: Samen Meer.

Stichting Netwerk stemt haar activiteitenaanbod af of op de behoeften en wensen van de wijkbewoners. Een aantal activiteiten bestaat al meer dan 15 jaar. In de loop van de jaren is het activiteitenaanbod uitgebreid tot 20 activiteiten. Het aanbod bestaat, naast het bieden van activiteiten voor mensen met een beperking, ook uit de mogelijkheid om door te stromen naar vrijwilligerswerk. De activiteiten worden begeleid door vrijwilligers van Stichting Netwerk. Deze vrijwilligers variëren in leeftijd van 20 tot 70 jaar.

Samenwerking
Er is sprake van samenwerking met GGZ, GGD, thuiszorgorganisaties, gezondheidscentra, MEE, Algemeen Maatschappelijk Werk, woon- en zorgcentra en de Gemeente Hoorn. Dit betreft afstemming, doorverwijzing, deskundigheidsbevordering, werkgroep en gezamenlijk uitvoeren van activiteiten.

Appeltje van Oranje
De Appeltjes van Oranje is een jaarlijkse prijs van Oranje Fonds voor succesvolle sociale initiatieven die verschillende groepen mensen samen brengen. In 2014 stonden de Appeltjes van Oranje in het teken van het thema Samen Meer, met kandidaten die groepen mensen met en zonder een beperking verbinden.

Netwerk in de finalefase
Het Oranje Fonds selecteerde uit alle inzendingen het initiatief ‘Specifiek’ van Stichting Netwerk als kandidaat voor de finalefase. Het Nederlandse publiek kon voor het eerst meestemmen op zijn of haar favoriet in de regio. De publieksstemmen bepaalden de helft van het puntentotaal. Helaas zijn we in de halve finale gestrand. Evengoed zijn we ontzettend trots op dit resultaat.

We zijn als Stichting Netwerk erg trots dat we waren genomineerd voor een Appeltje van Oranje. Deze nominatie is een enorme blijk van waardering voor alle 133 vrijwilligers en 875 deelnemers aan het activiteitenaanbod.

Activiteitenaanbod voor mensen met een beperking