Fotoos programmaboekje 2011 2012/H16Kinderclub

Jeugdwerk

Met wijkgerichte vrije tijdsbesteding wil Netwerk de (talent)ontwikkeling en het veilig en samen opgroeien van de jeugd bevorderen. De jeugdwerkers van Netwerk organiseren sportieve, creatieve en educatieve activiteiten voor kinderen van 4-12 jaar. Zowel stedelijk als wijkgericht. Kinderen kunnen in hun vrije tijd en in hun eigen omgeving deelnemen aan een divers activiteitenaanbod. Het jeugdwerk werkt samen met andere organisaties zoals basisscholen, sportopbouwwerk, kinderopvang en het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Jeugdwerk participeert in de ontwikkeling van brede scholen, de vreedzame wijk, de buurtnetwerken en jeugdhulpverlening.

 Terug naar overzicht